ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

1. Az ÁSZF célja

Jelen szabályzat társaságunk kereskedelmi tevékenységének általános szabályait tartalmazza. Célja az, hogy vásárlóink átlátható módon tájékozódjanak arról, hogy milyen feltételek mellett tudják megvásárolni termékeinket.

Ez a szabályzat nem vonatkozik a tőlünk történő hajó vásárlásra, a hajók esetében mindenkivel egyedi megállapodást kötünk.

Egyes akciónk alkalmával szintén eltérhetünk az itt szabályozottaktól, ügyfeleink figyelmének felhívása mellett.

2. A Megrendelés és Teljesítése

Vásárlóink az általunk meghirdetett termékekre megrendeléseiket weboldalunkon keresztül adhatják le, mely megrendeléseket 24 órán belül dolgozzuk fel.

A megrendelés feldolgozása keretében email-ben visszaigazoljuk a megrendelést és egy díjbekérőt küldünk ki a fizetendő összegről. A megrendelés, a kiszámlázott összegnek a számlánkra történő megérkezésével válik hatályossá, ekkor jön létre közöttünk a szerződés. Jelenleg csak átutalással tudnak ügyfeleink teljesíteni.

A termékek ára Euróban van meghatározva és csak euróban történő fizetést tudunk elfogadni.

Tárgy hónap 15.-ig hatályossá vált megrendelést tárgy hónap végére vállaljuk szállítani. Kivételt képeznek ez alól az ünnepi időszakok (lásd Karácsony, Húsvét, nyári szabadságolások), amikor a szállítási határidő ennél jóval hosszabb is lehet. A szállítás várható időpontjáról a visszaigazoló email-ben adunk tájékoztatást az adott megrendeléshez kapcsolódóan. Ugyancsak a visszaigazoló email csatolmánya tartalmazza a jogszabály által előírt teljes körű tájékoztatást a jogszabály tejes szövegének és mellékleteinek csatolásával.

A megrendelt termékeket személyesen a Műhelyünkben (2049 Diósd, Vadrózsa köz 4. sz.) vehetik át ügyfeleink. Egyedi esetekben, egyedileg egyeztetve, ügyfelünk által választott szállítóval, ügyfelünk által fizetett szállítási költség mellett a kiszállítást is megszervezzük.

A termék átvételénél a megrendelés visszaigazolását kell bemutatni munkatársunknak. Társaságunk nem vállal felelősséget azért, ha a visszaigazolás illetéktelen személy kezébe kerül és az azzal visszaél. A megrendelés során meghatározott személyt is meg lehet jelölni, mint az áru átvételére meghatalmazott személyt.

3. Szavatosság, jótállás

Amennyiben hibásnak bizonyul az áru, igyekszünk a hibát minél előbb orvosolni. A tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállást a 151/2003.(IX.22) Kormányrendelet rendelkezései szerint vállaljuk, kivéve, ha szállítónk annál kedvezőbb feltételeket biztosít ügyfeleink részére. A jótállási igény a jótállási időn belül számlával érvényesíthető Műhelyünkben.

Nincs jótállás olyan hibák tekintetében, ahol a hiba rendellenes vagy a kezelési útmutatóban írtaktól eltérő használat vagy tárolás eredménye, vagy ha nem a termék javításában illetékes, a szerviz listában szereplő szerviz vagy személy javította, illetve ha a készülék javítása lehetetlenné válik a gyártó, az értékesítő vagy a szerviz működési körén kívül eső okból.

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak az irányadók.

A jótállás időtartama:

  1.  a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
  2.  b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
  3.  c) 250 000 forint eladási ár felett három év.
4. A Fogyasztót megillető elállás joga

4.1 A vevőnek jogában áll a megrendelést követően, még az átvételt megelőzően a vásárlástól elállni. Ez esetben az elállás miatt a vevőnek fizetési kötelezettsége nincs. A lemondást a vevő személyesen, e-mailben vagy telefonon kezdeményezheti.

4.2 A vevő az áru átvételét követő 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerint.

4.3 A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

4.4 A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. A házhoz szállítással vásárolt termékek elállási joga a Szolgáltató szaküzletében is gyakorolható. Az Ügyfél kérésére Szolgáltató gondoskodik a visszaszállítás bonyolításáról, erre vonatkozó igényeket Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja.

4.5 Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

4.6 A T-Jolle Kft. kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású és használatlan termék esetén fizeti vissza a teljes vételárat. Ellenkező esetben diszkontált ár kerülhet visszafizetésre. A visszafizetendő árból minden esetben levonásra kerül a szállítási és utánvét beszedési költség, hiszen ez a vevő kizárólagos döntése alapján felmerült, saját kockázati körébe eső költség, ami bevételként nem jelentkezik a feladónál. 

5. Az ügyfél által megadott adatok kezelésének és felhasználásának módja

Az Ön személyes adatainak védelme a T-Jolle Kft. és partnerei számára kiemelt fontosságú. A weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak ( 2011. évi CXII. törvény). Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk. kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat). Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.

6. Felelősség korlátozás

A T-Jolle Kft a weboldalán keresztül történő vásárlás esetén feltételezi a vevő részéről az internet lehetőségeinek és korlátjainak ismeretét és azok elfogadását.

A felhasználó illetve a vevő a weboldalra való belépéssel – akár hírlevél útján is- tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetve magának kell gondoskodnia számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről. A T-Jolle Kft. nem felel az irányításán kívül álló események okán bekövetkező károkért, a weboldal használatából vagy üzemzavarából, az adatok bárki által történt megváltoztatásából, vírusok okozta, szoftver vagy internetes hálózati hibából vagy egyéb technikai jellegű hibából eredő károkért.

A weboldalon – hírlevélben- szereplő adatok, műszaki információk a legnagyobb gondosság mellett is tartalmazhatnak hibákat, tévedéseket. Kollegáink minden esetben felveszik a kapcsolatot a rendelés állapotáról! A hibás szövegért, árakért, képért előre is szíves elnézésüket kérjük, egyben szeretnénk kérni, hogy az észlelt hibákról tájékoztassák cégünket, hogy azokat mielőbb javítani tudjuk! Kérjük, hogy ha hibára gyanakszanak, még a megrendelés előtt tegyék lehetővé, hogy a termék leírását, adatait, milyenségét pontosítsuk közös érdekünkből.

T-Jolle Kft

2021-12-01